Nowe Standardy Sprawozdawczości

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Wycena wartości godziwej zgodnie z MSSF 13 - poznaj 5 wskazówek!

Przy wycenie wartości godziwej należy dokonać oceny nie tylko samego składnika aktywów, zobowiązań i rynku, na którym dokonywana jest transakcja. Niezmiernie istotne są także wskazówki zawarte w MSSF 13 Wycena wartości godziwej. Sprawdź szczegóły!

Jedną ze wskazówek jakie podaje MSSF 13 wskazówka 4 - wycena niefinansowych składników aktywów powinna uwzględniać ich zdolność do generowania korzyści ekonomicznych - w wyniku ich najlepszego możliwego wykorzystania - dla użytkownika tych składników. Najlepsze użytkowanie składnika aktywów to takie, które jest fizycznie i finansowo wykonalne oraz prawnie dopuszczalne.

Przykład

Jednostka nabywa grunty w ramach połączenia jednostek gospodarczych. Ziemia jest obecnie przeznaczona dla zastosowań przemysłowych dla fabryki. Obecne wykorzystanie terenu jest uznawane za najwyższe i możliwie najlepsze wykorzystanie. Najbliższe tereny wokół fabryki zostały ostatnio przeznaczone do użytku prywatnego jako tereny do budowy budynków mieszkalnych. Na podstawie powyższych informacji, jednostka stwierdzi, że ziemia obecnie wykorzystywana jako miejsce dla fabryki mogłaby zostać rozwinięta jako miejsce do użytku prywatnego (np. do budowy budynków mieszkalnych), ponieważ uczestnicy rynku biorą pod uwagę potencjał rozwojowy przy wycenie gruntów.

Załóżmy, że:

  • wartość godziwa gruntów wykorzystania w procesie wytwarzania jest warta PLN 4.000.000 i że wartość godziwa ziemi w wolnym miejscu, które można wykorzystać ją do celów mieszkalnych jest warta PLN 5.000.000,
  • w celu przekształcenia gruntów z charakteru produkcyjnego na cele mieszkaniowe, zakład produkcyjny musi zostać usunięty,
  • rozbiórka i inne koszty wyniosą ok. PLN 500.000.
Wówczas wartość godziwa gruntów przeznaczonych do użytku prywatnego wyniesie PLN 4.500.000. Taka wartość zostanie uznana jako wartość godziwa gruntu.


Autor:

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Teraz poprawnie i bez problemu opiszesz każdą operację gospodarczą w Twojej firmie!

W miesięczniku "Nowe Standardy Sprawozdawczości" otrzymasz bowiem jasne wskazówki, jak postępować w niejednoznacznych sytuacjach dotyczących rozliczeń według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Sprawdź bezpłatny numer zapoznawczy >>

Ocena: 3.6/10 (28 głosów)

Słowa kluczowe: MSSF 13 | mssf 13 wskazówki |
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości