Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 237 lipiec 2020

Temat numeru.

Spis treści

237

237 »


Jak wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w nowym pliku JPK_VAT?

Czy w nowej strukturze JPK dokument, na którym naliczam VAT od WNT, powinnam oznaczyć jako WEW? »


Ile czasu jest na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych?

Spółka z o.o. ma rok obrotowy równy kalendarzowemu. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe oraz zatwierdzić to sprawozdanie? »


MSR 36 „Utrata wartości aktywów”

MSR 36 „Utrata wartości aktywów” »


Auto uprawniające do pełnych odliczeń oraz korekty VAT

Warunkiem dokonywania pełnych odliczeń od aut, które nie uprawniają do dokonywania pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy jest, aby sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza... »


Jaką datę dostawy przyjąć w przypadku jej określenia na fakturze?

Faktura zakupu wystawiona 29 listopada 2019 r., brak daty dostawy towaru na fakturze, termin płatności 14 dni do 13 grudnia 2019 r. Czy w takiej sytuacji jako datę dostawy przyjmujemy datę wystawienia... »


Tarcza 4.0. Dopłaty do oprocentowania kredytów nie będą przychodem

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o PIT... »


Dopuszczalne będzie zawieszenie dokonywania odpisów na ZFŚS

Tarcza 4.0 przewiduje możliwość rezygnacji przez pracodawców z tworzenia ZFŚS, naliczania odpisów lub wypłaty świadczeń urlopowych. Będzie to dotyczyło podmiotów, które zanotują spadek obrotów... »


Już obowiązuje nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług, które wprowadziło zmieniony wzór formularza VAT-IM. »


Wirtualne kasy rejestrujące. Nowe przepisy już obowiązują

Od czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy wykonawcze dotyczące używania tzw. wirtualnych kas rejestrujących. Niektórzy podatnicy uzyskają faktyczną możliwość ewidencjonowania sprzedaży za pomocą... »


Nr 237 lipiec 2020

Nr 237 Lipiec 2020 r.
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości