Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 238 lipiec 2020

Temat numeru.

Spis treści

238

238 »


13 lipca kończy się termin na zgłoszenie danych do CRBR

Ministerstwo Finansów przypomniało, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). »


Będą nowe stawki w VAT

Przedsiębiorcy doczekali się znacznego uproszczenia systemu stawek VAT w zakresie towarów, który przejawia się przyjęciem jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych – w miarę możliwości i przy... »


Wydatki na bilety lotnicze. Problemy z rozliczeniem i ewidencją

Zakup biletów na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Trzeba jednak pamiętać, że aby dany wydatek mógł pomniejszyć przychód... »


VAT przy transakcjach międzynarodowych. Od lipca planowane są zmiany

Już niedługo zaczną obowiązywać liczne zmiany w ustawie o VAT dotyczące opodatkowania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu call-of stock, które... »


Czy nieruchomości inwestycyjne należy przekwalifikować na ŚT?

Czy od strony leasingodawcy nieruchomości inwestycyjne przekazywane w leasing operacyjny (na wynajem) należy przekwalifikować w sprawozdaniu skonsolidowanym na ŚT i naliczyć amortyzacje za okres, od... »


Na jakiej podstawie dokonać wyceny nieruchomości inwestycyjnej?

Jeśli firma zdecydowała się na wycenę nieruchomości inwestycyjnych przez rzeczoznawcę i tak prezentuje wartości w bilansie, to czy jest możliwość wyceny jednej nieruchomości według ceny sprzedaży... »


Jak rozksięgować w skonsolidowanym sprawozdaniu umorzenie udziałów spółki?

W grupie kapitałowej posiadamy spółkę, w której mamy ٥٠٪ udziałów, konsolidujemy ją metodą pełną. W spółce tej umorzyliśmy udziały za wynagrodzeniem. Jak rozksięgować w skonsolidowanym sprawozdaniu to... »


Kiedy tworzyć rezerwy na podatek?

W grupie kapitałowej mamy spółkę (Fundusz inwestycyjny), która posiada w swojej strukturze 6 spółek – FIZ, w którym posiadamy 100% udziałów. W tej grupie FIZ sprzedał 3 spółki poza grupę i ze... »


MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”

MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” »


MSR 38 „Wartości niematerialne”

MSR 38 „Wartości niematerialne” »


Nr 238 lipiec 2020

Nr 238 Lipiec/Sierpień 2020 r.
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości