Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 243 wrzesień/październik 2020

Temat numeru.

Spis treści

243

243 »


MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”

MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” »


MSSF 8 „Segmenty operacyjne”

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” »


Nowy JPK_VAT od października 2020 r. – praktyczne wskazówki i wyjaśnienia

Nowy JPK_VAT od października 2020 r. – praktyczne wskazówki i wyjaśnienia »


Kiedy w nowym JPK VAT należy użyć oznaczenia „IMP”?

Pytanie: Czy w nowym pliku JPK import towarów odbywający się w standardowej procedurze (bez uproszczeń) należy oznaczyć jako IMP? »


Jak ewidencjonować operat szacunkowy gruntu?

Pytanie: Mam pytanie o schemat księgowania operatu szacunkowego gruntu (w celu sfinansowania zakupu kredytem bankowym) przeznaczonego w przyszłości na cele deweloperskie bez zabudowy? Czy powinnam... »


Jak dokonać rozliczania VAT z tytułu importu towarów?

Pytanie: Na czym polega procedura uproszczona importu towarów? Proszę o wyjaśnienie, krok po kroku, jak z niej skorzystać? (Importujemy towar głównie z Turcji, cło nie jest naliczane, tylko... »


Dane dużych podatników za rok 2019 można już znaleźć na stronie MF

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane za 2019 rok dotyczące indywidualnych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. »


Ulga na roboty. Poznaj nowe ulgi dla przedsiębiorców

W 2021 roku ma zostać wprowadzona nowa ulga, nad którą obecnie pracuje rząd. Specjalne rozwiązania podatkowe mają przyczynić się do zwiększenia automatyzacji polskiej gospodarki. »


Odpisy z tytułu utraty wartości. Co trzeba zrobić przy tegorocznym sprawozdaniu

W sprawozdaniu finansowym należy przede wszystkim ująć aktywa i zobowiązania w realnej wartości. Oznacza to czasem konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości, szczególnie w przypadku... »


Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie podatek cukrowy

Od nowego roku ma obowiązywać tzw. podatek cukrowy od słodkich napojów. Ustawę podpisał już prezydent. »


Znamy już wysokość kary porządkowej oraz limit zastawu skarbowego na rok 2021

Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie wysokość  kary porządkowej  nakładanej w postępowaniach przed organami fiskusa. Wyższa będzie też wartość rzeczy objętych zastawem skarbowym. Minister finansów wydał... »


Nr 243 wrzesień/październik 2020

Nr 243 Październik 2020 r.
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości