Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 246 listopad/grudzień 2020

Temat numeru.

Spis treści

246

246 »


MSSF 11 „Wspólne postanowienia umowne”

MSSF 11 „Wspólne postanowienia umowne” »


MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach”

MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” »


MSSF 13 „Wycena wartości godziwej”

MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” »


Straty za rok 2020. Więcej nowych możliwości ze względu na COVID

Od niedawna przedsiębiorcy mają możliwość jednorazowego rozliczania straty do wysokości 5.000.000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę również na ostatnio wprowadzone nowe możliwości, a mianowicie... »


Uwaga! Zmiana terminu opodatkowania CIT spółek komandytowych

Resort finansów postanowił przesunąć o kilka miesięcy wejście w życie przepisów, które zakładają opodatkowanie CIT spółek komandytowych. »


W wyjątkowych sytuacjach można zastąpić spis z natury metodą weryfikacji

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się na temat tego, czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji, zamiast w formie spisu z natury. »


Od 2021 roku wyższa wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

W przyszłym roku zwiększy się zagrożenie karami pieniężnymi za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.800 zł, które jest podstawą wyliczenia... »


Sprawozdanie z działalności. Dowiedz się, jak je przygotować

Podmioty sporządzające sprawozdanie z działalności prezentują kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych... »


Jak rozliczyć pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia, który jest zatrudniony na umowę o pracę za granicą?

PYTANIE: Firma chce zatrudnić pracownika na umowę zlecenia w Polsce, a pracownik jest już zatrudniony we francuskiej firmie na umowę o pracę. Jak naliczyć listę płac, co z ZUS i podatkiem? »


Kto i kiedy musi złożyć do US oświadczenie o cenach transferowych?

PYTANIE : Jeżeli spółka z o.o. w Polsce, gdzie wspólnik ma 99 udziałów i jest jednocześnie prezesem Spółki współpracuje ze sobą – jest to osoba fizycznazagraniczna i wartość wykonanych przychodów... »


Czy można zawiesić wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą?

PYTANIE: Jak powinien być liczony ekwiwalent za odzież roboczą osoby, gdy nie było świadczonej pracy w terenie z powodu COVID-19? Chodzi o pracownika socjalnego, będącego w zarządzie zakładowej... »


Na jakiej podstawie należy wypłacić świadczenie na kwarantannie?

PYTANIE: Pracownik mieszka z osobą, która otrzymała nakaz kwarantanny w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19. Pracownik nie otrzymał  decyzji sanepidu dotyczącej siebie. Na jakiej podstawie... »


Jaki jest termin na złożenie rezygnacji z uczestnictwa w PPK?

PYTANIE : Spółka z o.o. umowę o zarządzanie dotyczącą Pracowniczych Planów Kapitałowych zawarła we wrześniu 2020 r. Obowiązek wprowadzenia to 1 lipca 2020 r. Część pracowników deklaracje o... »


Nr 246 listopad/grudzień 2020

Nr 246 Grudzień 2020 r.
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości