Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 251 luty 2021 r.

Temat numeru.

Spis treści

251

251 »


MSR 7 „Rachunek przepływów pieniężnych”

MSR 7 „Rachunek przepływów pieniężnych” »


MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”

MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” »


Sprawozdanie będzie mógł podpisać tylko jeden członek zarządu

Po zmianach w ustawie o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki będzie mogła podpisać tylko jedna osoba z jej wieloosobowego zarządu. Warunkiem będzie złożenie przez pozostałych członków... »


Jak rozliczyć faktury korygujące po 1 stycznia 2021 r.?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące rozliczania faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego. Na czym polega... »


Jakie warunki trzeba spełnić, aby zastosować 9% stawkę CIT?

Pytanie: Spółka z o.o. powstała 28 listopada 2018 r., pierwszy rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2019 r., czyli sprawozdanie finansowe sporządzono za 14 miesięcy działalności gospodarczej... »


Czy trzeba wyrównać wynagrodzenie przy zmianie zlecenia na umowę o pracę?

Pytanie: ZUS wydał decyzję o zmianie umowy zlecenia na umowę o pracę. Nie będziemy jej kwestionować. Czy dla tej pracownicy powinnam wyrównać podstawy do wysokości pełnego etatu, czy zostawić tak, jak... »


Poznaj zmiany w funkcjonowaniu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Od początku 2021 roku największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach... »


Sprawdź, czy Twoja firma powinna określić swoją strategię podatkową

Od 2021 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązek na podmioty rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych, dotyczący przekazania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nie dotyczy to... »


Nr 251 luty 2021 r.

Nr 251 Luty 2021
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości