Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 256 kwiecień 2021 r.

Temat numeru.

Spis treści

256

256 »


MF jednak przesuwa terminy dotyczące sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przesunie termin sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego, publicznego, a także organizacji non-profit. »


Informacje TPR. Są nowe robocze wersje struktur logicznych

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, robocze wersje struktur logicznych (schem) dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C »


Będzie nowy standard KSR dotyczący kontynuowania działalności lub jej braku

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Uwagi do... »


Co z odliczaniem VAT przy wykupie samochodów osobowych z leasingu?

Pytanie: Firma posiada samochody osobowe w leasingu operacyjnym. Od rat leasingowych odliczaliśmy 50% VAT. Po zakończeniu umowy samochody są wykupowane, a następnie odsprzedawane. Samochodów nie... »


Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy rejestrującej?

Pytanie: W październiku 2020 roku  podatnik  przekroczył limit obligujący do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej. W konsekwencji od stycznia 2021 roku musiał rozpocząć ewidencję... »


Co zrobić, gdy weryfikacja środków trwałych w budowie wykazała błędy?

Pytanie: W wyniku weryfikacji środków trwałych w budowie komisja inwentaryzacyjna stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji dwóch inwestycji. Pierwsza inwestycja rozpoczęta w 2010 roku dotyczyła... »


MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” »


MSR 24 „Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych”

MSR 24 „Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych” »


MSR 26 „Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych”

MSR 26 „Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych” »


MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”

MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” »


Pakiet VAT e-commerce. Poznaj zmiany, jakie mają obowiązywać od lipca br.

Od 1 lipca 2021 r. planowane są olbrzymie zmiany w zakresie wprowadzenia tzw. pakietu VAT e-commerce. Modyfikacje dotyczyć będą zmian w zakresie limitów przy transakcjach dokonywanych... »


Kiedy przysługuje obniżenie wpłaty podstawowej do PPK?

Pytanie: Uczestnik PPK chce obniżyć wpłatę podstawową do PPK do 1% miesięczne, wynagrodzenie miesięczne to 1.000 zł brutto. Jednak jest to niepełny etat, który jest liczony z podstawy 4.000 zł. W... »


Nie trzeba zawiadamiać US o objęciu spółki komandytowej CIT od 1 maja

Przepisy nie nakładają obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przez spółkę komandytową ani przez jej wspólników w przypadku gdy podmiot ten skorzysta z przysługujących mu ustawowych... »


Nr 256 kwiecień 2021 r.

Nr 256 Kwiecień 2021
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości