Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Nr 257 kwiecień/maj 2021 r.

Temat numeru.

Spis treści

257

257 »


Kiedy dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Pytanie: Spółka A z Polski (NIP PL) otrzymała fakturę od firmy B z Niemiec (NIP DE). Towar przyjechał do firmy A z firmy B, ale z Austrii (NIP AT). Po zweryfikowaniu austriackiego NIP okazało się... »


Jak podpisać korektę sprawozdania finansowego za 2020 r.?

Pytanie: Spółka z o.o. sprawozdanie finansowe za 2020 rok podpisała 29 marca br. Nie było jeszcze posiedzenia rady nadzorczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. W informacji do sprawozdania... »


Jak rozliczyć i wykazać w JPK VAT fakturę korygującą?

Pytanie: Część firm, z którymi współpracuje spółka poinformowała, że będą stosować przepisy SLIM VAT i będą korygować podstawę opodatkowania w miesiącu, kiedy została wystawiona faktura korygująca... »


Jak ująć skutki zwolnienia ze składek ZUS w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok?

Pytanie: Spółka z o.o. w 2020 roku składała wniosek o zwolnienie z opłacania ZUS za marzec, kwiecień i maj, ale z uwagi na stratę za 2019 rok ZUS odmówił. Wysyłaliśmy pisma wyjaśniające, że spółka... »


MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”

MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” »


MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”

MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” »


MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”

MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” »


MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”

MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” »


Jest projekt interpretacji ogólnej dot. definicji transakcji kontrolowanej

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe projektu interpretacji ogólnej ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dokument precyzuje pojęcie transakcji kontrolowanej. »


Od 30 kwietnia tytuły wykonawcze będzie można wysłać do US elektronicznie

Już niedługo wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. »


Niebawem rozpocznie się proces umorzeń tarczy finansowej 1.0

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r. »


Zmiana zasad składania wniosków o wpis do KRS już w lipcu br.

Z początkiem lipca br. zmienią się  zasady składania wniosków o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Część wnioskodawców będzie musiała robić to elektroniczne, natomiast pozostałym nadal... »


Poznaj zasady rozliczania leasingu w czasie zawieszenia działalności

W ostatnim czasie wiele spółek ze względu na pandemię koronawirusa zmuszonych jest zawiesić działalność gospodarczą. Zwróć uwagę, iż w okresie zawieszonej działalności gospodarczej nie można... »


Nr 257 kwiecień/maj 2021 r.

Nr 257 Maj 2021
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości