Nowe Standardy Sprawozdawczości

Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Temat numeru

Spis treści

Nr 258 Maj/Czerwiec 2021

Nr 258 Maj/Czerwiec 2021 »


Jak określić wartość początkową środka trwałego?

Pytanie: Ponosimy koszty pozwolenia na budowę, usług prawnych związanych z tym działaniem oraz usług związanych z badaniem gruntu, uzyskaniem oceny środowiskowej itp., ale budowę budynku i zakup... »


Jakie zmiany nastąpiły od 1 kwietnia w zakresie stosowania oznaczenia MPP?

Pytanie: Czy od 1 kwietnia 2021 r. trzeba oznaczać kodem MPP te transakcje, w których podzieloną płatność zastosowano dobrowolnie? Obecnie oznaczenie MPP jest stosowane przy transakcjach, które... »


Kiedy zachodzą powiązania między spółkami partnerską i z o.o.?

Pytanie: Czy transakcję pomiędzy spółkami należy uznać za transakcję pomiędzy podmiotami powiązanymi dla celów VAT w sytuacji gdy w pierwszej spółce, którą jest spółka partnerska, wspólnikiem ok... »


Jak ustalić podstawę opodatkowania WNT?

Pytanie: Podatnik VAT kupuje maszyny i pojazdy samochodowe z Niemiec i otrzymuje faktury, w których do wartości doliczone jest zabezpieczenie w wysokości 19%. Zabezpieczenie zostaje zwrócone po... »


Jak dokonać obniżenia kwoty podatku w związku z udzielonym rabatem?

Pytanie: Klient w styczniu 2021 roku otrzymał fakturę korygującą dokumentującą udzielenie rabatu (data wystawienia faktury korygującej – styczeń 2021 r.). Warunki udzielenia rabatu zostały spełnione w... »


MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”

MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” »


MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”

MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” »


MSR 36 „Utrata wartości aktywów”

MSR 36 „Utrata wartości aktywów” »


Większa pomoc dla przedsiębiorców. Od 4 maja br. będą zmiany w tarczy

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla... »


Informacja o cenach transferowych. Nowe wzory dokumentów już opublikowane

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od... »


Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Sprawdź, co się zmieni

W maju br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Pakiet akcyzowy uszczelni system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym... »


Prosta spółka akcyjna. Nowa forma działalności możliwa już od lipca

Od lipca planowane jest wejście w życie nowych regulacji ksh, na mocy których przedsiębiorcy będą mogli prowadzić działalność w nowej postaci – prostej spółki akcyjnej. Księgowi, którzy będą... »


Błąd w sprawozdaniu. Aby wiedzieć, jak go poprawić, należy ocenić jego wagę

Nawet przy dużej staranności w pewnych sytuacjach nie sposób uniknąć błędów w sprawozdaniu finansowym. Gdy już o nich wiemy, należy ocenić ich wagę, od której będzie zależał sposób... »


Zamów swój dostęp

Błąd w sprawozdaniu. Aby wiedzieć, jak go poprawić, należy ocenić jego wagę
  • W serwisie:

    Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O publikacji O publikacji Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O publikacji Regulamin Reklama
Copyright © Nowe Standardy Sprawozdawczości